Genel Bilgilendirme

Odyoloji nedir?

İşitme Kaybı nedir?


İşitme kaybı; doğumda veya yaşamın herhangi bir döneminde, bir rahatsızlığa bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Bu durum yavaş ya da aniden ortaya çıkabilir. İşitme kaybının yavaşça ortaya çıktığı durumlarda kişi, işitme kaybı yaşadığını kendisi algılayamaz.


İşitme kaybının bir çok nedeni vardır. Kulak Burun Boğaz uzmanı veya odyoloji merkezleri problemin nedenini ve nereden kaynaklandığını belirler. Yapılan testler sonucunda elde edilen bulgular ile işitmenin iyileştirilmesi ile ilgili yapılması gereken tedavi belirlenir.

İşitme Kaybı Dereceleri Nelerdir ?

0-20 dB işitme kaybı, Çok hafif işitme kaybı


20-40 dB işitme kaybı, Hafif işitme kaybı


40-60 dB işitme kaybı, Orta derecede işitme kaybı


60-80 dB işitme kaybı, Belirgin işitme kaybı


80-100 dB işitme kaybı, İleri derece işitme kaybı


100 dB ve üzeri Total'a yakın işitme kaybı


İşitme Kaybı Çeşitleri

İletim Tipi Kayıp

Dış ve orta kulak problemleri nedeniyle ortaya çıkan işitme kaybı türüdür. Dış kulak yolunu tıkayan etkenler, kulak zarında delinme, orta kulak enfeksiyonları ve orta kulak kemikçiklerinin hastalıkları nedeni ile oluşur. Genellikle düzeltilebilir kayıplardır.

Sinir Tipi (Sensöri-Nöral) Kayıp

İç kulak ve daha üst işitme merkezlerinden kaynaklı ortaya çıkan işitme kaybı türüdür. İletim tip kayıptan farklı olarak işitme ile birlikte konuşmanın anlaşılırlığı da azalır.

Mikst Tip İşitme Kaybı

Hem sesin iç kulağa iletiminden hem de iç kulaktan kaynaklı işitme kaybı türüdür.

İşitme Cihazı Nedir ?

Tedavi yoluyla iyileşmesi mümkün olmayan durumlarda kullanılan ve protezle işitme kazancı sağlamayı amaçlayan cihazlara "İşitme Cihazı" adı verilir. Sesleri yükseltmek için düzenlenmiş olan İşitme cihazları, mikrofon aracılığıyla çevreden gelen sesleri toplar, yükseltir ve bu yükseltilmiş sesleri kullanıcının kulağına bir alıcı ile iletirler. Temel olarak 3 kısımdan oluşur: Mikrofon, Amplifikatör ve Hoparlör. Mikrofon, sesleri toplayarak amplifikatöre iletir. Amplifikatör ise bu sesleri hastanın ihtiyacına göre yükseltir ve hoparlör yardımıyla kişinin kulağına gönderir.


İşitme cihazı sesi yükseltir ama işitme kaybını düzeltmez. Hastanın odyolojik incelemesi odyolog tarafından yapılır. Bu süreç sonucunda işitme kaybının varlığı anlaşılarak işitme cihazı kullanılmasına karar verilmiş olan hastalar, işitme cihazı kullanabilirler, cihazın tipi ve modeli işitme kaybının derecesine ve türüne göre odyoloji uzmanı tarafından belirlenir.

İşitme Cihazı alırken Neler Dikkat Etmeliyiz?

1- İşitme kaybının seviyesi ve çeşidinin tespit edilmesi. Kişinin kulak anatomik yapısı, patolojik durumlar, hastalıkları, cihaz kullanım yeteneği gibi durumlara dikkat edilmesi gerekir.


2-Teknik açıdan işitme kaybının telafisine yönelik kullanılan cihazın yeteneği, performansı ve kullanım rahatlığına dikkat edilmesi gerekir.